top of page

Voiko nainen äänestää miestä?

VOIKO NAINEN ÄÄNESTÄÄ MIESTÄ?

Kyllä voi ja monet naiset äänestävätkin miestä. Itse asiassa naiset äänestävät miestä paljon useammin kuin miehet äänestävät naista. Moni nainen äänestää naista periaatteen vuoksi, mikä on erinomainen periaate. Monet naiset äänestävät myös miestä periaatteellisista syistä, mikä on sekin ihan OK. Minulla on ollut tapana äänestää nuorta naista, koska olen ajatellut, että he tuovat politiikkaan uutta ja inhimillistä otetta. Olen saanut tavastani sekä ihailua ja kunnioitusta, että ihmettelyä. Sitä ei kuitenkaan pidetä erikoisena, että nainen äänestää keski-ikäistä miestä. Onko yhteiskuntamme pohjimmiltaan yhä patriarkaalinen?

Minun vaaliteemani on erään ystäväni mielestä suunnattu keski-ikäisille naisille. On mahdollista, että lasten ja nuorten asiat liikuttavat naisia miehiä enemmän, mutta myös isät ovat kiinnostuneita jälkikasvunsa hyvinvoinnista. Moni mies valitsee ehdokkaansa nimenomaan perhearvojen perusteella. Lasten ja nuorten syrjäytyminen on uhka koko yhteiskunnalle. Osattomuus ja näköalattomuus voi johtaa radikalisoitumiseen ja yhteisölle ja ihmiselle itselleen vahingolliseen äärikäyttäytymiseen. Siksi kaikkien pitäisi äänestää sitä ehdokasta, jonka arvelee parhaiten pystyvän torjumaan syrjäytymistä ja edistämään osallisuutta.

Suomalaisessa järjestelmässä ehdokkaalle, myös sille nuorelle naiselle, annettu ääni menee myös puolueelle ja voi auttaa jotakuta hyvin erilaista ehdokasta pääsemään läpi. Se ei kuitenkaan saa olla esteenä sille, että äänestät itsellesi sopivinta ehdokasta. Yksi ääni voi ratkaista viimeisen läpimenijän ja se voi olla juuri sinun äänesi. On erittäin tärkeää, että kaikkien puolueiden valtuutetuissa on ihmisiä, jotka ymmärtävät sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja ja joilla on näkemystä ja ymmärrystä syrjäytymisen torjunnasta. Siis sellainen kuin minä olen. Siksi kannattaa valita kokoomuslainen sotemies!

Sotemies kuulee äänesi!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page