Luokkakoot

Koulujen luokkakokojen tulee olla riittävän pieniä