Järjestötyö

Järjestöillä on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä